1
Tiền thân là địa chỉ sửa chữa điện lạnh bên trên đàng Nguyễn Khang, sau rộng 10 năm kiến tạo trở nên tân tiến, Trung Tâm Năng lượng điện Rét mướt Bách Khoa giờ đang là 1 trong những Brand Name lớn với nhiều cơ sở.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.